dịch thuật

Theo dõi

Bài viết gần đây

Dịch thuật để cùng thúc đẩy văn hóa, không phải để khoe mẽ hay so đo

Không thể có Kỷ nguyên vàng Islam vĩ đại thế kỷ 9 nếu các học giả Ả Rập không kỳ công sưu tầm các trước tác của Hy Lạp, La Mã, Trung Đông, Ấn Độ cổ xưa. Cũng không thể có một thời đại Phục Hưng vĩ đại nếu các quốc gia giàu mạnh như Anh, Pháp, Đức không dịch lại tác phẩm Hy Lạp, La Mã và các tác phẩm hay thời ấy. Dịch thuật là cầu nối văn hóa và tri thức mạnh