Home Dịch thuật Dịch thơ Thanh thanh mạn – Lý Thanh Chiếu

Thanh thanh mạn – Lý Thanh Chiếu

Dò dò dẫm dẫm
Quạnh quạnh hiu hiu
Rầu rầu thê thê thảm thảm
Tiết thời chợt nóng lại lạnh
Bức bối dường bao
Chỉ dăm ba chung rượu nhạt
Sao chịu thấu, gió đêm ùa tới!
Nhạn bay ngang,
Lòng thê lương,
Mà nhớ người xưa gặp gỡ.

Thềm đất hoa vàng phủ thảm
Tiêu điều sao
Hoa nay ai còn muốn chạm?
Lặng ngồi bên song
Lẻ loi gượng nổi tối tăm?
Ngô đồng phất phơ mưa bụi,
Hoàng hôn về, giọt giọt rơi rơi
Cảnh tình này,
Chỉ một chữ sầu sao nói hết.

Hà Thủy Nguyên dịch

Bản Hán Việt:

Tầm tầm mịch mịch,
Lãnh lãnh thanh thanh,
Thê thê thảm thảm thích thích.
Sạ noãn hoàn hàn thì hậu,
Tối nan tương tức.
Tam bôi lưỡng trản đạm tửu,
Chẩm địch tha vãn lai phong cấp!
Nhạn quá dã,
Chính thương tâm,
Khước thị cựu thì tương thức.

Mãn địa hoàng hoa đôi tích,
Tiều tuỵ tổn,
Như kim hữu thuỳ kham trích?
Thủ trước song nhi,
Độc tự chẩm sinh đắc hắc!
Ngô đồng cánh kiêm tế vũ,
Đáo hoàng hôn, điểm điểm trích trích.
Giá thứ đệ,
Chẩm nhất cá sầu tự liễu đắc.

*Thanh Thanh Mạn có nghĩa là điệu nhạc chậm, để thể hiện cho nỗi buồn thương chán chường tuyệt vọng.

Bồ tát man – Lý Thanh Chiếu

Kỳ 1 Gió thoảng nắng phai xuân vừa hé Vừa thay áo mới lòng thanh nhẹ Chớm tỉnh thấy khí hàn Tóc mai vương nét tàn Cố hương nơi nào thế Chỉ say mới tạm quên Trầm hương nằm đợi cháy Hương tan rượu nào say. Kỳ 3: Ngỗng về kêu xé nát mây xanh Ngoài cửa tuyết buông lư khói tỏa Đèn rọi ánh phượng thoa Thoa cài chỉ qua loa Tiếng tù giục trời sáng Ngưu Đẩu cùng chiếu rạng Lòng xuân hoa