Home Dịch thuật Dịch thơ Bồ tát man – Lý Thanh Chiếu

Bồ tát man – Lý Thanh Chiếu

Kỳ 1

Gió thoảng nắng phai xuân vừa hé
Vừa thay áo mới lòng thanh nhẹ
Chớm tỉnh thấy khí hàn
Tóc mai vương nét tàn
Cố hương nơi nào thế
Chỉ say mới tạm quên
Trầm hương nằm đợi cháy
Hương tan rượu nào say.

Kỳ 3:

Ngỗng về kêu xé nát mây xanh
Ngoài cửa tuyết buông lư khói tỏa
Đèn rọi ánh phượng thoa
Thoa cài chỉ qua loa
Tiếng tù giục trời sáng
Ngưu Đẩu cùng chiếu rạng
Lòng xuân hoa khó thưởng
Gió tây rớt lạnh lùng.

Hà Thủy Nguyên dịch

Bản Hán Việt:

Kỳ 1

Phong nhu nhật bạc xuân do tảo
Lai sam sạ trước tâm tình hảo
Thuỵ khởi giác vi hàn
Mai hoa mấn thượng tàn
Cố hương hà xứ thị
Vong liễu trừ phi tuý
Trầm thuỷ ngoạ thời thiêu
Hương tiêu tửu vị tiêu

Kỳ 3:

Quy hồng thanh đoạn tàn vân bích,
Chỉ song tuyết lạc lô yên trực.
Chúc để phượng thoa minh,
Thoa đầu nhân thắng khinh.
Giốc thanh xuy hiểu lậu,
Thự sắc đồng Ngưu Đẩu.
Xuân ý khán hoa nan,
Tây phong lưu cựu hàn.

 

Thanh thanh mạn – Lý Thanh Chiếu

Dò dò dẫm dẫm Quạnh quạnh hiu hiu Rầu rầu thê thê thảm thảm Tiết thời chợt nóng lại lạnh Bức bối dường bao Chỉ dăm ba chung rượu nhạt Sao chịu thấu, gió đêm ùa tới! Nhạn bay ngang, Lòng thê lương, Mà nhớ người xưa gặp gỡ. Thềm đất hoa vàng phủ thảm Tiêu điều sao Hoa nay ai còn muốn chạm? Lặng ngồi bên song Lẻ loi gượng nổi tối tăm? Ngô đồng phất phơ mưa bụi, Hoàng hôn về, giọt giọt