Khalil Gibran

Theo dõi

Bài viết gần đây

Dân nước tôi – Khalil Gibran

Các vị tìm kiếm gì vậy, dân tôi ơi? Các vị có mong tôi dựng xây bao điện đài xa hoa, tân trang bằng bao mỹ từ vô nghĩa hay những đền thờ lợp bằng mơ mộng? Các vị có lệnh cho tôi hủy hoại bao kẻ gạt gẫm và bạo quyền đã được dựng lên? Liệu tôi bằng những ngón tay mình có bứng rễ những lọc lừa và tàn ác đã ăn sâu? Cứ thốt lên ao ước điên rồ của các vị