Nằm xem sao rụng

Theo dõi

Bài viết gần đây

Tập thơ Nằm Xem Sao Rụng

Tập thơ “Nằm xem sao rụng” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2017 – 2020 Số trang:  320 trang Xuất bản năm 2020, NXB Hội nhà văn & Book Hunter  Link mua sách: Nằm xem sao rụng - Hà Thủy Nguyên - Book Hunter Lyceum Tổng quan nội dung: “Nằm xem sao rụng” là tập thơ được viết bằng những suy tưởng tâm linh của Hà Thủy Nguyên, cây bút chủ lực của Book Hunter, nổi tiếng với các bài luận sâu sắc về triết học, tâm