phê bình văn chương

Theo dõi

Bài viết gần đây

“Ba bậc thầy” của Stefan Zweigh do ông trùm Bình Bán Book dịch

Dù sống cùng với nhau trong một thành phố, anh mua sách của tôi nhiều và tôi mua sách của anh cũng không ít lần, nhưng chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời 🤣, chỉ biết nhau qua sách. Âu cũng là loại quan hệ đặc biệt của thời Internet. Anh Tuấn Bình đến với công việc kinh doanh sách bằng tình yêu với sách, trong khi thị trường sách chạy đuổi theo sách thị trường giảm giá chất lượng nội dung tốt thì