Schopenhauer

Theo dõi

Bài viết gần đây

Tại sao dịch Schopenhauer lại gây lắm thị phi đến vậy?

Từ ngày đầu tiên đăng thông cáo ra mắt cuốn "Thế giới như là ý chí và ý niệm" của Arthur Schopenhauer do Thiên Trang dịch, chúng tôi đã gặp phải rất nhiều những cuộc công kích từ các nhóm truyền thông bẩn, và trong nỗ lực của mình, chúng tôi luôn muốn làm rõ những tranh cãi, không phải để đôi co, mà để bàn rộng các vấn đền liên quan đến dịch thuật triết học ở Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, đó