thơ Khuất Nguyên

Theo dõi

Bài viết gần đây

Sơn quỷ – Khuất Nguyên

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên Thấp thoáng ai kìa gò núi xa Khoác áo gai kìa dệt nữ la Ngóng ơ hờ kìa buông cười nhẹ Dáng yểu điệu ôi lòng thầm mê Cưỡi báo đỏ kìa chồn hoa theo Cờ quế phất này xe cỏ kéo Trùm thạch lan này bện đỗ hạnh Hương vừa dứt ồ đà khuất bóng Rặng trúc thâm u ôi nào thấy trời cao Đường gập ghềnh này mình ta bước Dáng ai đứng kìa trên núi cao