Daily Archives: 3rd January 2019

Thi phẩmTiếng Việt

Tôi yêu cái chết

Tôi đến bên mùa xuân Nơi những cánh cửa mở tung chờ khép Những khát thèm cuộn cháy ...