Nứt

Nứt

Đường rạn vỡ

Máu rơi không tiếng

Trăng loang

 

Bóng hồn vô niệm

Vụt qua

Tử sinh khắc điểm

Họng súng hà hơi

Chuông nguyện hồn không tiếng

Còn trăng đã cạn mùa

 

Tách gãy

Bẻ đôi

Lòng người vụn

Nhân giới đứt đôi

Đợi chờ tan nát

Bia mộ một phiến trắng mờ

 

Một người chết lại thêm, rồi sao

Một tiếng nổ lại thêm, rồi sao

Tim ai vỡ, rồi sao

Chuông nguyện hồn vẫn điểm, rồi sao

Đời vẫn qua lập lòe tỉnh tỉnh mơ mơ

Một cuộc vần xoay trọn vòng tinh tú

Mà trăng non đà nhú kẽ chia hai

 

Hà Thủy Nguyên

Đôi dòng khi cuộc chiến Ukraina – Nga đang diễn ra, và thế giới đang bắt đầu tách làm đôi. 

Share:

Add comment: