Trà đêm

Quần anh đêm nay còn ai đây
Ai đưa trà đượm vị thơ này
Rót chén hương phai màu gió thổi
Mênh mang một chút bỗng say vầy

Gió về nhỏ giọt điệu buồn lay
Đường thi vơ vẩn quẩn gót giày
Ai ơi ngân khúc hồn ma vọng
Chớ để ngưng đàn giữa ngàn mây

Vi vút sao trời rụng khắp
Vất vưởng bóng hoang thần
Ngạo nghễ mây cuồn cuộn
Cô độc nâng chén buồn

Men đêm lên khói loang
Sầu ngàn năm vẫn thế
Thế gian đã mấy nhịp đổi dời
Hồn ta hóa thạch người ơi

Share:

Add comment: